Lovački dom Plosna

Naša  lovačka baza na adresi Plosna 12. Dom je kapacitiran  i opremljen za 40 osoba.
Vlasnik objekta je Grad Bakar a nama je dodijeljen koncesijskim ugovorom o najmu.

Novosti  - srpanj/2022

LDKukuljanovo
LDKukuljanovo
LDKukuljanovo

(1) Ograda i hranilica na "Vrani" (2) Hranilica i ograda na "Mokri" (3) Čeka na "Mokri"

Spremište za hranu i garaža Društva na Plosni.


HRANILICA HERKULES ZA VISOKU DIVLJAČ NA GNOJINI
Lovnik Perić na hranilici Herkules
Lovnik Perić i lovočuvar Butković rade na redovnom održavanju
Hranilica Herkules za visoku divljać
AUTOMATSKA HRANILICA NA PETROVOJ GRADINI
Premještena hranilica sa Jovankinog na novu lokaciju na Gradini zbog stalnih problema sa medvedom koji ju je dva puta devastirao i jednom oštetio u par mjeseci.
Automatska hranilica za visoku divljač pod Malo Vošće

Solarna hranilica pod Malo Vošće

HRANILICA NA JOVANKINOM - PRESELJENA NA GRADINU
Automatska hranilica Melnik

Automatska hranilica Belinov dvor - Šćurak


Automatska stupna hranilica Petrovska ravnica.
Hranilica na Vrani.
Melnik hranilište za visoku divljač.

Hranilica Petrovska gradina
Cilindrična hranilica Jovino
Cilindrična hranilica Melnik
Ograda za prihranu divljači Petrovska ravnica
Hranilica Melnik
Hranilište za visoku
divljač Melnik

ČEKA NA VRANI
Čeka na Vrani
Čeka na Petrovskoj ravnici
Čeka na petrovi uz ogradu za prihranu crne divljači.
Zatvorena čeka "Mačkovo" na Vrani
Ovo je nova visoka zatvorena čeka "Mačkovo" na Vrani-
Visoka čeka u Ponikvama
Visoka čeka u Ponikvama-Jamina- Veli lug
Čeka u Dolinama
Čeka i cilindrična hranilica u Dolinama
Viskoa čeka broj 5 i cilindrična hranilica
Pojilo Melnik
Visoka čeka broj 5 u našem lovištu,
na poziciji Plosnarski brig

Cilindrična hranilica i visoka
čeka na Plosnarskom brigu.
Betonsko pojilo Melnik
LOKVA NA GRADINI
POJILIŠTE
LOKVA U DOLINAMA
Lokva na Gradini
Pojilište za divljač na lokaciji "Dolčina". U potpunosti napravljeno i obnovljeno radom članova društva
Dovoljno vode u Dolinama.
LOKVA NA MOKROJ
Nikada nije presušila , no u budućnosti tek ćemo vidjeti jer trasa novog spojnog plinovoda prolazi uz lokvu na samo 20 metara
Lokva Zlanjevo
Betonsko pojilo u Cerju
Pojilo u Šipačini

Betonsko pojilo Streljana
Betonsko pojilo Streljana 2.
Betonsko pojilo Vrljak.

Pojilice na vrhu Draške rebr
Vojna šternica Melnik
Lokva na Plosni u jesen.
Voda Šćurak - stalni izvor
Betonsko pojilo Vrljak

Studenac na Mokroj.
Melnik pojilo
Pojilo Put Tominova
Šternina - obnovljeni stari zdenac.
Solilo Vrh Kičera.
Cilindrična hranilica Petrova.
Hranilica - Oštra trava
Solilo na Jovankinom.
Cilindrična hranilica Vrljak.
Šternica na Prenčini
Solilo u Jašinoj dragi
Solilo pod Oštru travu.

Vrlo dobro posjećeno solilo u Cerju
Solilo na Petrovi

Solilo u Tijanovu
Solilo Melnik
Solilo pod Malo Vošće
Solište napravljeno u blizini Šćurka.Solilo Brig Kurentovo.

Solilo Put Tominova
Podno solilo Gradina


Solnica Bondino.
Podno solilo Belinov dvor
Na plosnarskom studencu
Solilo na Mokri.
Solilo na Gradini
Solnica Jovankino - 2
Solilo Gradina
Kukuljanska Kalvarija.
Solilo
Solilo
Kukuljanska Kalvarija
x
x
Nasadi kukuruza, stočnog kelja,repe i krumpira na 4 pozicije.
Nasadi lucerne, crvene djeteline, stočnog kelja, industrijske mrkve i čičoke
na 6 pozicija u Ponikvama na ukupno 2660 metara kvadratnih.

_____________________________________________
Copyright © 2000 - 2006 PC SHIFT, Rijeka, All Rights Reserved