LOVAC MERIKAN

Kuzma Blažević

30.01.2010

VA MERIKE JE PUŠKU KUPIL,
TU JE LIPU PUŠKU
SAMO VA AUTU VOZIL
NIKAD NI NI PATRONU OPALIL
A VAVEK JU JE FALIL.

NIKAD NI VOLEL
NI PUCAT NI UBIJAT
VIŠE JE VOLEL VA OŠTARIJE SEDET
I ŠTORIJE POVEDAT

TAKOV JE BIL
NAŠ ARSEN MERIKAN.
SI SU GA VOLELI
I SAKOMU JE RUKU DAVAL
A PO ŠUME JE TU LIPU PUŠKU
PRAZNU PONAŠAL

 

Prvo pa muško

Za LD „ Kamenjarka“ Kukuljanovo – Škrljevo
napisal slavni pisac Kuzma Blažević
a Jukića čekaju i prve batine. Sud će odlučiti kako i koliko.

Ej srnjaci
žalosna vam majka
nema više milosti ni straha
proradila je puška specijalka
od našega lovca Jukića

Šta mislite vi ludi srnjaci
da se Jukić nikad neće snaći
sad je njemu pao mrak na oči
čuvajte se sada prasci i srnjaci.

Dosta mu je bilo smijeha i viceva
dosta mu je bilo loših hitaca i đipova
sad njegovi meci lete do pravih ciljeva.

Sad imamo još jednog šicera
koji puca sa svih pozicija
a njegovo bistro oko sijeva
nema više promašaja.

Kamenjarka druga

Kuzma Blažević, Kukuljanovo

12.10.2008.

Kamenjarka nekad bila,
pa se ponovo rodila,
carski rez je storila,
Tuhobić je napol prepilila.
Prvo je bila naoružana skupina,
pa grupa lovci Plosne i Ponikava,
a sad je to Kamenjarka,
jaka lovačka udruga,
bez minusa i bez duga.
Sad su tu neki drugi lovci i lovice:
od inžinjeri, profesori, doktori,
direktori, zidari,
šoferi, merikani, kapitani i oni ki plove,
i oni ki va mutnen love.

Još nan fali jedan dobar advokat,
aš tu niki neume lagat.
Doktor Hary nan je došal,
koda ga je dragi Bog poslal.
Sad moremo još više jist i pit,
aš će on tu snami bit,
svoji noži va žepu nosit,
i neka ih ne pozabi nabrusit.
Fala Bogu:
Kamenjarka će vavek tu ustat,
na svojeh jajeh ležat,
svoji mladi speljivat,
i va svojen umejku ćurlikat.

Generalna prova

Ovo je Kuzma pomalo pod čokon napisal
Dom Plosna 25.07.2008.

 

Novi stol i nova peka,
to more samo Kamenjarka,
kukuljanska i škrljevska.
Kad je peka na stol sela,
onako puna i vela,
si smo zamučali,
koda se nismo poznali,
samo su noži i piruni kramali.
Tihomir sej lipo pokazal,
pa je puno pijači na stol naslagal,
znate kako je to bilo,
“kad je i Ljubo mučal“.
Merikan i Kuzma su malo jili,
aš su na strogoj djete bili.,
Tihomir je smiron neč govoril,
pa je i on malo pojil.
Tu su bili i naši vatrogasci,
i oni bolje gase kad se ji,
leh kad oganj va šume gori.
Mi smo se šnjimi složili,
pa smo oganj z gemišton gasili.
Joso pitur je samo malo proval,
aš da se preji onda bi s krova pal.

 

I naše drage ženskice,
Iva, Ljubica i Mirjana,
i one su pazile,
da nebi liniju zgubile.
Lovnik Tiho je malo pojil,
i brzo doma šal,
aš je neki važan posal našal.
Samo je Milo ustal,
i do škure noći pomival.
Si smo malo jili,
si smo na djete bili.
Itanto smo peku do dna spraznili.
Peka je prvi ispit pasala,
a sad mora peć saki dan,
da nebi ruzinu ćapala.
I novi stol je trpel i mučal,
i se to nastojeć zdržal.

 

Tužna štorja

Ovako je Kuzma
napisal
Kukuljanovo
22.07.2008

Ovo je tužna štorja
od našega lovca Jukića
kako mu je hrbat obrnula
dobra kob i lovačka srića.

Vrag bi ga znal
kako je on fakultet pasal ?
kad va tuliko let ni
jednoga srnjaka zbandal.
Jedanput je puška kriva
drugi put je lesica došla
a kad mu je Marinkov đip zapačil

on je to z jednen šuson rešil.
I sad mu je lipi srnjak došal
mladu srnicu je sobun peljal
lipi mu je rogi pokazal.


A Jukić poveda
da mu je bilo žal.
Neka je Jukić tako storil
neka ga ni ubil.

Komu bi onu lipu srnicu pustil.
Lahko je pucat i ubijat
treba nekad i blagu priliku dat.

Srnjak će tu i drugo leto past
još će mu lipji rogi zrast
a Jukić će stareji lovac bit
pa ćemo videt
ča će onda bit ?

 

 

Sprogod

Ovako je Kuzma
napisal
Kukuljanovo
3.3.2008

Va trsačken cimiteru
vela žalost i tuga
zgubili smo još jednoga
dobroga lovca i druga.

Se je bilo kod po špagu
saki je svoje delo znal
Kuzma je moral govorit
a Toma pušku nosit.

Kad je sprogod krenul
koda sej“ Živko va kasele obrnul
Tome je puška zruki pala
i na si deli sej“ raskasala.

Neboga puška
ča je ona kriva
ča nisu znali
da je Tome pulicija puški zela.

Se bi bilo dobro
i sprogod bi lipo pasal
da ni Kuzme bilo
Živka jako žal
pa je on više skucal i mucal
leh govor držal.

 

Majstori

Smislio ;
Kuzma Blažević
29. ožujka 2008 u Lovačkom domu na Plosni

Lovci su van takovi
Oni se znaju
Sakoga se dela ćapaju
Pa ako rabi
Onda i zidaju i žbukaju.

Ni njin bilo teško
Na lovačken domu jaceru storit,
Meltu mešat, opuki slagat
I se lipo požbukat.

 

 


Kuzma je novi livel kupil
Pa je zid drito zgorun hodil.
Danić je opuki slagal
A Damir meltu mešal.
Kad su do vrha došli
Livel se je pokvaril
Pa se i zid nakrivil
Ko da je šleper vanjega udril.

Sad će to Ljubo i Zahid
Morat poravnat
Aš oni su va Primorju
Učili žbukat
Tamo je takoveh bilo jako malo
Zato je Primorje onako brzo propalo

Lovačka fešta

Kukuljanovo
31.prosinac 2007. napisal:
barba Kuzma iz Kuku


Tamo gore va plosnarsken kraju
kade lovci svoj dom imaju
tu su ljudi jako dragi
i vole se i štimaju.

Ti mirni plosnarski lovci
divljač vole i čuvaju
pa srni i jeleni
va dunbokeh škrinjah
zimski san sanjaju.

Pozvali su se lovce domaće
na gulaš s palentun
na sir i pršut
na lovačku veselicu
i još bolju kapljicu.

Kad je vino uši zateplilo
jarmonika zagratala
zakantali Jož i Ljubo
ko dva brata nakramana.

A onda je Stane
zel palicu vruki
pa su Jož i Ljubo
zajedno zamukli.

Bolje njin je da muče
i da se za žmulj drže,
Jož za Vranca
a Ljubo za Žuju,
i neka malo Stanovu
serenadu čuju.

Bila je to prava veselica
kanat, muzika i smeh
i ono kad je Jure Malnar
rival soldi va meh.

A iskusni mladi lovac
naš Jukić Ivica
zakantal je svoju ojkalicu
koda smo va Jablancu.

I da ne pozabin
još jednu kiticu
ča bi bilo da niš ne napišen
za Mirjanu i Ljubicu
dokle bude njih i njihova palentara
bit će gulaša i vina
i neka njin bude sretna i vesela
ova Nova godina.

I na kraju ove lipe želje
šaljen svin lovcima
a naša Kamenjarka neka leti
svojim novim krilima.

Blagoslov

Kuzma Blažević


Plosna
04.11.2006.

Ne bi se vrag spametil
Ča bi se nem čovik
Ki je još videl banderu
Va crikve krstit

Dokle je plovan molil i poškrapal
Kum Merikan je banderu vajer držal
Njega su zeli za kuma
Aš mu je lisnica vajek puna

 

Plovan je lovci falil da su jako dobri
Da oni blago vole i čuvaju
A oni tako i delaju
Pa jeleni va jaceru spravljaju

Tako je lipo finilo va crikve
A onda je plovan blagoslovil i Dom
Potle toga je nastal pravi lom
Si su se dobro napili i najili
I lovci i pulicija i plovan
Si su jednaki bili
Niki ni lačan ni žejan ustal
A ni ga bilo ki ni zgušta zakantal

                             Fala Bogu

 65 +

Kuzma Blažević


Plosna
28,prosinca 2007.     

Evo dragi moji
Ovako van stvar stoji
I va lov su od sada
Novi zakoni došli

Tu su jako važni oni
Ken više stvar ne stoji
Pa su njin dali ime plus
I to će njin bit zadnji šus

Ipak su njin još jedan gulaš ponudili
Da nebi se brzo pozabili
Neki su od muki samo pili
A gulaš od jada nisu pomočili

I tako dragi moji
Si ken stvar još stoji
Ne šparajte patroni
Napunite rusaki do vrha
Da vas 65 + ne presagna.

Pjesma je predstavljena povodom božićno novogodišnje večere za članove 65  +
KAMENJARKA

Kukuljanovo,
Kuzma Blažević
26. prosinca 2006

Va Škrljevu se“j rodila
Tu je letela, svoji tići gojila
A onda je nekomu va glavu udrilo,
Zač se nebi nju va Tuhobić preselilo ?

I otela ona ne otela,
Već je drugi dan tamo letela.

Ni se njoj pijažala
Ta vela škura planina
Na svoj tepli Škrljevski kamik
Nikad ni pozabila.

Pred deset let na velu muku
Opet je tu doletela
Tu na svoj kamik je sela
Opet je tu njazlo storila
Svoji mladi tići zvabila.

Tu će ona zavavek živet
Va svojen će jatu letet
A ki bi ju otel imet
Neka ju prova doć zet.

Tekst poslanice Sv. Rafaela de la Bionda alla Kordici

Rafe Pavletića
04.11.2006

 

 

 


Šaljivi tekst našeg pučkog liričara Rafe Pavletića povodom blagoslova zastave DruštvaUvaženi dame i gospodo posebe uvaženi lovci lovačkoga društva „Kamenjarka“ Škrljeva i Kukuljanova a ja bin rekal i Plosni i Ponikav.
Kad je beseda o oružju i ljuden ki ga nose a to su va oven slučaju lovci onda recimo
Blagoslovio vas svemogući Bog otac, sin i duh sveti ovaj današnji dan va oven lipo urejenen mićen domu uz pomoć vas lovci.
Danas ste donesli banderu z božje blagoslovi. Pod banderun ćete se borit za dobro divljači i za veću demografsku obnovu divljači.
Dajte medvedon, prascon i jelenon dečji doplatak i porođajni dopust pa te imet više dičine.
Fala kumu Arsenu Maračiću i nećemo reć kume izgore ti kesa nego kume izgore ti dolari.
Pozdravljamo gospodina predsjednika društva Tihomira Tondinija, on je i lovac i turistički djelatnik. To je više od mami i tati pa ni va sukobu interesa aš mu se tata Vinko oženil za imućnu Slavonku, ka mu je va miraz donesla od divoga prasca pun škartoc ocvirki.
Pofalno je i to da je puno mladeh člani da ne naslišemo vavek: „Brane je prasca ranil, Branimir ga je ubil, pa dopeljal. Zlobnici te reć i pojil.
Tu je i gospodin Ljubo z Krasice a on vavek neč ulovi, ako ni puno mesa al je pun auto drv.
Tu je i Marinko Perić, hrani divljač i lovci z kukuruzon od koga kuha palentu na domaćeh drveh.
Branimir je donesal ideju z Bosni kade je polagal lovački. On govori da je rentabilno gojit puhi. Puhi idu orehi pa dokle ne posade orehi  ženi od lovci za puhi peku orehnjači.
Bilo kako bilo hranilice za divljač pune hrani čekaju zimu.
Lovci misle da od lova nekakovu korist  mora imet celo pučanstvo. Sad delaju jednu hranilicu punu kobasic od divljači i to na vrh Stepena za penzioneri i nezaposleni, pa je zato pomoć obećala i Općina Bakar. Oni te dat noži i piruni.
Još bi se dalo govorit al znan da van se preši poist i popit pa zato prijatno i pazite da se ne pokapljete.

Puno srići i dobra kob

Vaš barba Rafić

SLOŽNA GRUPA "LD Kamenjarka   Kukuljanovo – Škrljevo"

Slova posložil
Kuzma Blažević
23.07.2006.

Ima jedna vredna grupa
ti su lovci vavek skupa
vole se ko složna braća
koda njin je isti ćaća.

Prvi je na liste
Tihomir Tondini
došal je z Like
pun balini
pa dokle se malo refa
prezet će delo od Oca

Otac mu je stari lovac
jako voli šumu i Lug
a najviše srni i jeleni
dumboko zaleđeni

Njihova je srića prava
ča imaju svoga Merikana
on je dobar i jako fin
i vavek ima pun takujin.

Vredan je i Boške stari
on pojila ravna i krpari
lipo mu to gre od ruki
zato nigder nimamo vodi.

Ča ću van reć za Šodića Brana
njemu su sa lovišta ravna
on va delu ni jako vruć
više voli kakovoga praščića suć.

A tu je i Traunkar Mio
on je mio i drag
pa mu se va lovištu
gubi saki trag.

Šnjin je tu i mladi Jukić
on je pak pravi Hrvat
zato morate pripazit
kade ćete auto pušćat.

Toma je miran i niš se ne jadi
čuva svoju Mericu koda su mladi
on je vavek ko mladić
a već je puno let bižnonić.

Sad je tu i Željko Dulica
bolje da nas niki ne pača
on je na delu pravi gvardijan
i vavek je do zuba naoružan.

Ne pozabimo Juru Malnara
on ima jako malo vrimena
prva stvar mu je šok soba
a onda nova općina.

Za Ljuba van neću ni govorit
aš on se ne voli srdit ni falit
tr ni ovo Tuhobić
od kuda je moral pobić.

 

 

Jož Kopajtić to se osjeti
zato ne voli lov po ljeti
raje pu Joja va hladu sedi
i črnu biru vruke drži.

A Jasenko mladi kapitan
on je vas vase infišan
doma ne sme zijat ni kramat
zato se va društvu more pokarat.

Kuzma neće zase niš napisat
a i on voli žmulj ponašat
još ga ki put vrag tenta
pa ga mesec dan boli glava.

Još je tu dobteh lovci
si vole potegnut z boci
oni se dela ne boje
kad se va konobe ji i pije.

JOŠ MORAMO ZNAT DA PLOSNARSKI
ODRED NE GRE RANO SPAT
TO SU MARINKO, STANE, MILORAD I ALEN
ONI ČUVAJU ŠUMU I DIVLJAČ
I TO VAN JE KO AMEN

MARINKO PERIĆ
TO JE DUGA ŠTORIJA
NI GA VIŠE BRIGA
ZA PRASCA NI ZA JELENA
AŠ SU MU SAD PRVO DRVA
NA KAMION HITI I DIVOGA PRASCA

SI PERIĆI SU MIRNI I TIHI
PA TAKO I NAŠ LOVNIK TIHO
OD KAD SU MU ŽILI PROŠIRILI
PIJE VRANAC MESTO KAMAMILI

JOŠ JE USTAL SAMO PONIKVARSKI VOD
NJIH SE NE ČUJE AŠ IMAJU LAGAK HOD
ONI HRANE PRASCA OD MIĆEGA
I NEĆE GA PUCAT
DOKLE NIMA BAR DVA KVINTALA

I JOŠ JEDNA FACA Z BODULIJE
RIBI MU VIŠE NISU DOBRE
AŠ SE ZA NJIMI PUNO PIJE
A ON NE VOLI PUNO PIT
AL ZATO VOLI LOVCE POČASTIT
TO JE LOVAC DABO PRAVI BODULSKI RAMBO

DRAGI LOVCI KI NISTE UVDE STALI
NEMOJTE MISLET DA SMO NA VAS POZABILI
DOĆ ĆETE NA RED „MA GDJE BILI“

 

Lovac
Božica Cuculić
1977.

Kožnati kapot tri kvarti,
kožnata kapa, gamaši, rusak,
puška na ramenu
patroni okol pa'sa i dva pasa'
tako je otac odbavan bil
kad je na lov hodil.

Saku sobotu se j'pripravljal
pušku čistil, patroni napunjival
i ido va rusak stavljal
a nedelju jutro
se j'škuren stal
zel ormu i šal.

Cel dan je po planine hodil
i večer bi se škuren doma vratil.

Leg bi na vrata došal
smo valje znali kako j'pasal.
Ako j'bilo dobro,
bi se spod brka smel
a do rusaka ne bi niki od pasi smel.

Najkunteneji je bil
a i mi skupa š njin
kad bi kakovu lesicu
al kunicu ubil.

Bi ju oderal, nategnul
i na bure osušil,
a mat bi je oko vrata
preko mosta u Riku prenesla,
prodat ponesla
i doma pun rusak sega donesla

Montiramo peći brzo i kvalitetno

Kuzma Blažević
Plosna 19.10.2006.

Još ni niki od lovci znal
Da je Tihomir peć za Dom dopeljal
Sad će se si veselit
Aš će se moć va Domu teplit.

Pomogli su mu jaki mladići
Pravi majstori za peći,
Na vrh skalini a to ni bez vraga
Pukla je jaka lučka braga.

Peć sej po skalinen tombala
I do cesti bez nog ustala
I mesto da va Domu gori
Ona na ceste va komadeh leži.

Jož se prvi snašal
Brzo je gizu po ceste pospravljal,
On će to provat povarit
A mi nećemo nikomu niš govorit.

Lovačka priča
Kuzma Blažević

Od mićeh nog je otel lovac bit
Z lovci se družit i po šume hodit
A već je na prven koraku pogrešil
Aš je lovački zanat va Bosne položil

Tako se malo stareji va lov zapisal
I samo sej brzo i dobro snašal
Po se noći na čekah sedi
Za se su mu krivi divi prasci

Moral bi puno toga oderat
Aš se boji da će to ki drugi pobrat
Ne voli niš skrit ni zatajit
A nikad se ne pozabi pofalit

I tako saka priča ima kraj
A saka duša želi va raj
Pa ću van povedat još jednu pričicu
Da ovaj lovac ne voli poć va mesnicu

Koreni naši
Kuzma Blažević

Sagder san se stobu falil
Va srcu san te svojen nosil
Moje lipo i drago selo
Kukuljanovo rojeno
Tu su moje gromači drage
Tu su moji puti i staze
Tu me je mat moja rodila

Va kamenju je koreni pustila
Škrta ih je zemlja hranila
Ni senjska bura ih ni zlomila
Još će bura i jače puhat
Ma „koreni naši“
Zavavek će tu ustat.
Mijo stara lijo
Kuzma Blažević

Dohtur mu je prepisal
Da mora srce lečit
Po šume puno hodit
A ne pušit i pit

Zato se Mijo radi zdravlja
Od šumi teško odvaja
Ni mu dosta samo šetat
Pa voli tamo i prespat

Puška mu je vavek vruke
Ako ga ča napade
A pucat mu ni ni
Na kraj pameti

Neki misle daj njemu lahko
Po cel dan va šume bit
Ma on se mora lečit
Ki god će ča govorit

Bez oca
Kuzma Blažević

Prošal je naš Merikan
Šal je ća
A mi smo tu ustali
Kod deca bez oca

Šal je tamo va Gromik
Kade mu je jako lipo
Tamo su si fini i dobri
I vole njegovi dolari

Baš njin je dobro došal
Koda je zneba pal
Neće pucat ni ubit
A pu Zdravka na Polju
Će si računi platit.
_____________________________________________
Copyright © 2000 - 2008 PC SHIFT, Rijeka, All Rights Reserved