VELIKI LUG (PONIKVE)
Magla u lugu rano u jutro
Jutarnje podizanje magle iz luga
Prosjek na boku luga
Slika luga iz daljine
Najniža točka luga
Livede u lugu
Čeka na dnu Luga (Ponikve)
Okolina čeke
Okolina čeke
Pogled na čeku odozgo
Livade u blizini luga
Bok luga
Ovo je pojilo kod Jamine u Velom lugu-Ponikve
Ovo je pojilo kod Jamine u Velom lugu-Ponikve
Usjek u Lugu (Podnožje Gradine)
_____________________________________________
Copyright © 2000 - 2006 PC SHIFT, Rijeka, All Rights Reserved