Lovište
Pogled na lovište (opis u tablici ispod slike)
Točka sa slike
Link (detaljnije)
Naziv i kratak opis
Nadmorska visina
1.

Veliki lug (Ponikve)
Lug ili kotlina, u ljetnom periodu livade na najnižoj površini luga. U zimskom periodu jezero.

96 m
2.
Mali lug
Lug ili kotlina uz veliki lug čini zimi takođe jezero a u ljetnom periodu su livade i pašnjaci.
~105 m
3.
Gradina
Brdo sa stjenovitim vrhom čije podnožje obiluje sa malim livadama te putevima za divljač.

351 m

4.
Kičerina (Kičer)
Brdo sa stjenovitim vrhom dužine oko jednog kilometra. poznato po jelenjo divljaći te u zadnje vrijeme nastanjeno sa medvedima.
494 m
5.
Učivac
Brdo kamenolom. Koristimo ga kao streljanu.
374 m
6.
Njigovino
Brdo puno proplanaka pogodno za srneću divljać.
452 m
7.
Oštra trava (Žrda)
Brdo u čijem je podnožju Mokra lokva, pogodno za veprove i srnjake
~450 m
8.
Petrova glavica (Glavičina)
Brdo puno proplanaka, povezano sa Gradinom
~470 m
9.
Gradina
Brdo kamenitog vrha, puno proplanaka, povezano sa Petrovom glavicom - Glavičinom
471 m
10.
Melnik
Brdo sa tjemenom visoravni, pogodno kao stanište za krupniju divljać.
541 m
11.
Dolina
Ukupna dužina doline gotovo dva kilometra. Na početku doline se nalazi Mokra lokva koja je sigurno poilište za divljać i u ljetnim mjesecim.
~295 m
12.
Vrana
Proplanak koji se nastavlja na proplanak kojeg zovemo Petrova ukupne dužine nekoliko kilometara. Nalazi se na putu migracije divljaći.
~370 m
13.
Petrova
Proplanak koji se nastavlja na proplanak kojeg zovemo Vrana ukupne dužine nekoliko kilometara. Nalazi se na putu migracije divljaći.
~370 m
14.
Lovački dom na Plosni
Sjedište okupljanja naši lovaca i gostiju društva.
~280 m

_____________________________________________
Copyright © 2000 - 2006 PC SHIFT, Rijeka, All Rights Reserved