Posjet riječkog gradonačelnika našeg doma na Plosni.

I riječki gradonačelnik došao je u "vizitu" našeg doma na Plosni.

Tko traži taj i nađe, tko lovi taj i ulovi.

"Tko traži taj i nađe, tko lovi taj i ulovi" - Rekao je naš predsjednik društva.
Dobra Vam kob

Priprema drva za potrebe lovačkog doma.
Ni ove zime neće biti hladno u našem lovačkom domu.
Izradu velikog betonskog pojila za divljač kapaciteta 3000 litara vode.
Priprema pozicije u Šipačini - Ponikve, Mali lug za izradu velikog betonskog
pojila za divljač kapaciteta 3000 litara vode.
Složna ekipa završila je radove na pojilu Šipačina u Malom lugu - Ponikve. Pojilo je kapaciteta 3000 litara, nalazi se na skrovitom mjestu ali je dostupno vozilima, te ćemo ga po potrebi moći popunjavati u sušnom periodu.
LD "Kamenjarka" Kukuljanovo - Škrljevo na gostovanju kod Orebice na Cresu.
Po običaju na Cresu uvijek dobar ulov.

 

_____________________________________________
Copyright © 2000 - 2006 PC SHIFT, Rijeka, All Rights Reserved