NOVOSTI
2011 g
Pregled
Arhive novosti
Do datuma
Redovna godišnja skupština, prvo mjesto na županiskom prvenstvu (risanica), Jovo Draća i Jukić ulov srnjaka, velika EKO akcija, dobri rezultati u Munama, nestašica vode, izuzetni rezultati na Snipercupu 2011 na Kovaćevu, DVD Škrljevo pomaže oko vode, zec se vratio u lovište, ambrozija u lovištu, creski jančić .
04.10.2011

Odstrel jelena, Sajam lova i ribolova u Varaždinu, briga o članovima, proslava Sv. Huberta, ispunjen plan odstrela crne divljaći, priprema drva za zimu, Božini i novogodišnji domjenak za članove, nadzor lovišta inspektorica A. Pavić.

01.02.2012
Novo uspješno gostovanje "Kamenjarke" na Krku kod prijatelja iz Omišlja.
Novo uspješno gostovanje "Kamenjarke" na Krku kod prijatelja iz Omišlja.
Uključite se i vi sada kada je najpotrebnije.
U ovim izuzetno zahtijevnim okolnostima po divljač, naši lovci prihranjuju i dalje na 4 pozicije u lovištu.
Uključite se i vi sada kada je najpotrebnije.
Obratite pozornost što je divljač uradila od podloge.
Danas snimljena hranilica na Šćurku i onoga dana kada je postavljena.
Obratite pozornost što je divljač uradila od podloge.
Odlikovani naši članovi Društva.
U subotu su na svečanoj podjeli odličjaodlikovani naši članovi Društva:
Grga Frković 1.reda, Ante Šoić 1.reda (u kvoti LSPGŽ), Boris Mičetić 2.reda i Ivan Jukić 3.reda.
Čestitke nagrađenima.
Svečano uručenje i zajednička fotografija.
Svečano uručenje i zajednička fotografija.
svečano su predane diplome o položenom lovačkom ispitu.
Na istoj svečanosti našim pripravnicima i sadašnjim lovcima
Cuculić Krunoslavu, Dujmović Damiru i Perić Davidu
svečano su predane diplome o položenom lovačkom ispitu.
Dobili smo klimu u prostoriji za obradu divljačine.
Zahvaljujući našim novim članovima Damiru Dujmoviću i Krunoslavu Cuculiću
dobili smo klimu u prostoriji za obradu divljačine.
Završeni su radovi na izradi pojilišta za divljač na Melniku.
Pročišćen je put do automatske hranilice na Melniku.
Završeni su radovi na izradi pojilišta za divljač na Melniku.
Zaoravamo tri nove remize u Ponikvama.
Zaoravamo tri nove remize u Ponikvama.
Završeno je ocjenjivanje lovačkih trofeja iz LG 2011/12.
Završeno je ocjenjivanje lovačkih trofeja iz LG 2011/12.
Imamo jedo srebro (milorad jelen) i jednu broncu (Brane jelen).
Održana je velika ekološka akcija "Najlon 2".
24.03. Održana je velika ekološka akcija "Najlon 2" kojoj su nazočili i lovci iz Hreljina i Krasice, nas ukupno 120.
Ukupno je sakupljeno 11 kontejnera smeća i izneseno iz lovišta.
_____________________________________________
Copyright © 2011- RI.POS d.o.o., Rijeka, All Rights Reserved